20.5.2017 | Den přírody

 

Náš tým - foto

V sobotu 20. 5. 2017 se uskutečnilo zábavné odpoledne pro děti a dospělé pod názvem Den přírody. Akce se konala v prostorách Hájovny Tovačov. Tento den připravil nově vzniklý spolek Děti a příroda z.s. , ve spolupráci s MS Haná Tovačov.

Tento den byl věnován MUDr. Jindřichu Palčíkovi, in memoriam.

Sobotní odpoledne bylo zahájeno trubači slavnostními fanfárami. Úvodem předsedkyně Pavlína Palčíková všechny přítomné přivítala a seznámila s programem.

Děti na připravených stanovištích ukázaly své znalosti o přírodě a šikovnost ve sportovních aktivitách. Stanovišť bylo celkem sedm, s různým zaměřením.

  1. Hod na lišku (Lucie Svítková)
  2. Poznávání dřevin a rostlin (Ing. Pavlína Pospíšilová, Petra Pfauserová)
  3. Střelba ze vzduchovky (Ing. Petr Rolinc, Mirek Jurajda)
  4. Chůze na chůdách mezi zvířátky (Martina Tvrdoňová)
  5. Malování na obličej a tvorba medailí (Martin Čapek, Klára Hošková)
  6. Poznávání lesní zvěře (Petra Štěpánková)
  7. Poznávání paroží a kůží zvěře (Bc. Radomil Holík, Markéta Chorá)

Za své výkony byly děti právem odměněny sladkostmi, různými dárky od sponzorů a připravenými balíčky z MS Haná Tovačov.

Nedílnou součástí byl doprovodný program. Ukázky trubačské hudby v podání Martina Poláka a Ing. Petra Rolince. Představení kroužku Mladí včelaři vedeného Josefem Pietrakem.  Ukázky kynologie od Lenky Pokorné Dis. a  Bc. Martina Suchánka.  Vystoupení sokolníků s dravci pod vedením Jiřího Diviny. Přednáška Ing. Vladimíra Velického o historii rybníkářství a myslivosti na Tovačovsku. Ukázka sladkovodních ryb v akváriu Jiřího Zahradníčka. O hudební stránku se staral Libor Fuchs.

Závěrem tohoto dne se vypouštěly balónky s přáními do nebe.

Koordinátorkou celé akce byla Pavča Palčíková.

Den přírody se mohl uskutečnit také díky sponzorům – Město Tovačov, Rybářství Tovačov, Pivnice u Čápa, Česká spořitelna, manželé Rousovi, pí. Rašková, manželé Koskovi, pí. Hrubá, manželé Olejníčkovi, p. Zeiler, manželé Kytlicovi, p. Rokyta, p. J. Kytlica, pí. Krčková, p. Z. Vybíral.

O bohaté občerstvení se postaralo MS Haná Tovačov.

Akce se zúčastnilo více než sto dětí s rodiči, mnoho nadšených dospělých nejen z Tovačova a okolí, ale i ze vzdálenějších koutů naší republiky.

Úsměv a spokojenost dětí a dospělých je pro spolek Děti a příroda z.s. impulsem do další činnosti. Těšíme se na další ročník.

 

Nezapomeňte si prohlédnout naši fotogalerii.