Náš spolek vytvořil environmentální vzdělávací program pro děti, které navštěvují mateřskou a základní školu. Jedná se o  besedy, kdy se děti zábavnou formou dozví něco nového o přírodě a myslivosti.  Mimo jiné chceme dětem předat, jak se k přírodě chovat, pečovat o ni a s čím je možné se v přírodě setkat. Součástí jsou praktické ukázky a hry.

Rádi uděláme přednášku právě ve Vašem zařízení, kontaktujte nás na emailu detiapriroda@seznam.cz

 

 

Dne 26. září 2018 náš spolek Děti a příroda z.s. navštívil mateřskou školu v Němčicích nad Hanou. Součástí naší návštěvy byla přednáška a následný program probíhající na několika stanovištích. Na stanovištích si děti vyzkoušely střelbu ze vzduchovky na terč, poznávání zvěře a skládání skládaček se zvířátky a stromy, hod na lišku, chůzi na chůdách a malování obrázků – každý si mohl namalovat obrázek a dát na něj razítko, které se mu líbilo. Na přednášce se děti dozvěděly spoustu zajímavých věcí a vyzkoušely si chůzi naslepo po chodníčku z kůží.

Text a fotografie: Tomáš Raška

 

 

 

 

 Dne 24.11.2017 navštívil náš spolek v zastoupení Radka Holíka a dalších myslivců z OMS Prostějov s věrným kamarádem Žakem, malé předškoláky  v MŠ Ohrozim. S dětmi si povídali o přírodě, její rozmanitosti, myslivosti a o všem, co tyto témata spojuje. Děti byly zvídavé a nadšené.

Mohly si osahat různé přírodniny, dověděly se jaký je rozdíl mezi rohatou a parohatou zvěří, čím se zvířátka živí, co medvědi dělají v zimě a mnoho dalšího.

Za odměnu a že byly tak pozorné a nezlobily, obdržely děti od firmy SEMO a.s. balíčky se semínky slunečnice, které si mohou se svými rodiči, zasít a vypěstovat si tak pro příští rok semínka pro zimní přikrmování ptáčků.

V pátek 3.11.2017 náš spolek navštívil děti z MŠ Tovačov. Podmět k tomuto setkání dala paní ředitelka Marie Polčáková. Více jak 60 děti poslouchalo povídání o zvířátkách žijících v lese, mohly si prohlédnout ukázku paroží a kůží. Nejvíce je zaujal pejsek Baddy, který nás pro tuto besedu doprovázel. Dětem bylo vysvětleno, jak se pracuje s loveckým psem a děti se těší na další setkání, aby mohly vidět, co nového se Baddy naučil.

Za pozornost a zvídavé dotazy děti dostaly obrázek a sladkou odměnu. 

Besedu připravili naši tři členové – Pavlína Palčíková, Radek Holík, Pavča Palčíková.

Těšíme se na jarní setkání.

 

V pátek 14.4.2017 jsme navštívili družinu na Základní škole Osecká v Lipníku nad Bečvou.  Akce se zúčastnilo 50 dětí. Naše beseda ukončovala závěrečnou akci s názvem „Týden s přírodou“. Děti byly velmi zvídavé a nadšené z praktických ukázek. Vyzkoušely si roli trubače, prohlédly si paroží a zbraň.  Na závěr si děti razítkovaly obrázky lesních zvířátek, které si odnesly za odměnu domů. 

Děkujeme pedagogickým pracovníkům za pozvání. Budeme se těšit na příští setkání.

 

Dne 15.2.2017 se na Základní a mateřské škole v Laškově uskutečnila další beseda pro děti, kterou uspořádal Okresní myslivecký spolek Prostějov ve spolupráci se spolkem Děti a příroda z.s. . O setkání požádala přímo paní ředitelka Mgr. Hana Mikulková. Besedy se zúčastnilo 21 dětí ve věku od 4 do 10 let, které byly z vyprávění tak nadšené, že nás nechtěly ani pustit domů.

 

Dne 7.2.2017 jsme přijali pozvání  MŠ Husovo náměstí v Prostějově. Více jak 90 dětí si mělo možnost prohlédnout trofeje, obrázky a praktické ukázky tradic myslivosti. Děti byly nadšené z loveckého psa Ronnyho, který stejně jako děti byl pozorný posluchač. Za odměnu děti získaly omalovánky. Besedu připravili naši dva členové – Ráďa Holík a Martínek Polák a Ronny.