Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro úpravu účasti dítěte na táboře v roce 2019 Tyto obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)) a použijí se pro utváření obsahu smlouvy, na jejímž základě je nezletilé dítě…

Read More